Grafiek van f(x) = a (x - k) 2 + m

f(x)= -2(x-4) 2 +18

We bepalen drie soorten karakteristieke punten van de grafiek.

 1. Snijpunt met de Y-as.

  f(0) = -2*(-4) 2 +18= -14 Dus (0,-14)

 2. Snijpunten met de X-as

  -2(x-4) 2 +18= 0
  -2(x-4) 2 = -18
  (x-4) 2 = 9
  x-4 = 3 of x-4 = -3
  x = 7 of x = 1 Dus (7,0) en (1,0)

 3. Top.

  Omdat er weer nulpunten zijn,
  xtop = (7+1)/2 = 4 en dus ytop = f(4) = -2* 0 +18 = 18

  De top van de grafiek van f(x)= -2(x-4) 2 +18 is dus (4,18).

In het algemeen geldt dat f(x)= a(x-k) 2 +m als top (k,m) heeft. We noemen deze vorm de topvergelijking.

voor gebruik website
>