Grafiek van f(x) = ax 2 + bx + c

f(x) = -3x 2 + 6x +9

We bepalen drie soorten karakteristieke punten van de grafiek.

 1. Snijpunt met Y-as.
  f(0) = 9 Dus (0,9)

 2. Snijpunt met de X-as.

  -3x 2 + 6x +9 = 0
  x 2 - 2x - 3 = 0
  (x - 3)(x + 1) = 0
  x - 3 = 0 of x + 1 = 0
  x = 3 of x = -1

  of gebruik voor het oplossen van de vergelijking de abcformule  Hier geldt a = -3, b = 6 en c = 9. We vinden dus x = 3 of x = -1 zodat
  (3,0) en (-1,0) de nulpunten zijn.

 3. Top.

  In het algemeen geldt dat bij een vorm f(x)= ax 2 +bx+c de x-waarde van de top gegeven wordt door x-top = -b/2a .

  Hier dus x-top = -6/-6 = 1 en dus y-top = f(1) = -3 + 6 + 9 = 12.
  Dus (1,12) als top.
  We kunnen omdat er weer nulpunten zijn ook nemen
  x-top = (3+-1)/2 = 1.

voor gebruik website
>