Inleiding

Hoewel het altijd mogelijk is om de grafiek van een tweedegraads functie met de rekenmachine te tekenen is het nuttig om de snijpunten met de assen en de top van de grafiek te kunnen berekenen. Zonder deze vaardigheden is het niet zo goed mogelijk om het functievoorschrift van een tweedegraads functie te bepalen als bijvoorbeeld de top en/of andere eigenschappen gegeven zijn.

Er zijn drie standaardmethoden om een tweedegraads functie te noteren

•  f(x)= a(x-r)(x-s)

•  f(x)= a(x-k) 2 +m

•  f(x)= ax 2 +bx+c

Steeds geldt als a > 0 dan is de grafiek een dalparabool ,

is a < 0 dan is de grafiek een bergparabool ,

voor gebruik website
>