Toets machten

Opgave 1

Schrijf

a-2 x a23

als macht van het grondtal a.

Opgave 2

Schrijf

a17 : a-7

als macht van het grondtal a.

Opgave 3

Schrijf

(a2 )29

als macht van het grondtal a.

Opgave 4

Schrijf

p-6 . (p-3)2 : p24

als macht van p

Opgave 5

Schrijf de onderstaande vorm als macht van a.

Opgave 6

Schrijf

als produkt (vermenigvuldiging) van machten van p en q.

Opgave 7

Gegeven is de vergelijking x17=13. Bereken x in twee decimalen nauwkeurig.

 

Antwoorden en uitleg

 

voor gebruik website
>