Notatie macht

In de wiskunde bestaan veel afspraken over korter opschrijven. Zo is afgesproken dat

5+5+5+5+5+5+5 = 7x5 = 7 •5

a+a+a+a = 4•a = 4a

a+a+a+a+b+b = 4•a+2•b = 4a+2b

Zo is ook afgesproken dat

5•5•5 = 53

We spreken uit 5 tot de macht 3.

5 heet het grondtal

3 heet de exponent.

tekst2
voor gebruik website
>