Machten met gebroken exponenten

We kunnen natuurlijk ook opschrijven

Wat betekent dat nu weer? Om dit duidelijk te maken moeten we eerst een oude afspraak terughalen.

Als we willen oplossen

 

dan is de afspraak dat dit getal de derdemachtswortel van 7 heet,

 

Dit getal heeft dus de volgende eigenschap

 

Nu nog enkele iets ingewikkeldere voorbeelden.

 

 

voor gebruik website
>