machten

 

 

Opgave

Gegeven is de vergelijking x17=13. Bereken x in twee decimalen nauwkeurig

Oplossing

Wat is een wortel ook al weer?

 

Nu de opgave