Opgave

 

Bij het aangaan van een lening geeft de bank een interest van 4.44 procent per jaar op. Elke maand moet 1/12 deel van de interest betaald worden. Bereken de werkelijke (effectieve) interest die op basis van samengestelde interest per jaar betaald wordt. Geef het percentage in twee decimalen nauwkeurig.

 

Uitleg

 

De rente voor het hele jaar bedraagt 4.44 %, zodat de groeifactor 1.0444 per jaar is. Als de bank ook voor de maandtermijnen samengestelde interest zou gebruiken, dan is

de groeifactor per maand.

 

Hier rekent de bank echter 1/12de van de jaarintrest, zodat de te betalen interest 4.44/12 = 0.37 procent per maand is.

De groeifactor per maand is 1.0037, dus de groeifactor per jaar wordt

 

 

De werkelijke interest is 4.53% per jaar.