Opgave

 

Het aandeel UTC is in 2001 met 94% is waarde gedaald. Bereken het percentage waarmee het aandeel in waarde moet stijgen om de oorspronkelijke waarde van begin 2001 weer terug te krijgen. Geef het antwoord in twee decimalen.

Uitleg

 

 

Om nu vanuit het eindwaarde terug te gaan naar de beginwaarde zal door 0,06 gedeeld moeten worden, hetgeen overeenkomt met vermenigvuldigen met .

 

 

de groeivoet als men uitgaat van de eindwaarde is

 

16.6667 1 = 15.6667

 

Het aandeel moet dus met 1566.67% stijgen om weer op de waarde van begin 2001 terug te komen.