Opgave

Een kapitaal is in 15 jaar gegroeid van 1300 naar 5900 euro. Bereken de groeivoet (in %) per jaar. Geef het antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

 

 

Stap 1. Bereken de groeifactor voor 15 jaar.                                                     Antwoord stap1

 

Stap 2. Bepaal de groeifactor per jaar               .                                               Antwoord stap2

 

Stap 3. Bereken de groeivoet per jaar.                                                              Antwoord stap3