Opgave

 

Een kapitaal is in 9 jaar gegroeid van 1500 naar 5600 euro. Bereken de groeivoet (in %) per jaar. Geef het antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

 

Oplossing

 

 

Als we werken met een beginkapitaal 1500, en een groeifactor g per jaar, dan wordt de tabel met de jaren en het kapitaal.

 

Tijdstip (jaren)

Kapitaal op tijdstip

0

1500

1

1500 x g

2

1500 x g2

.

 

.

 

9

1500 x g 9

.

 

.

 

 

Er moet dus gelden

 

1500 x g 9 = 5600

 

g 9 = 3.73         (niet afronden op rekenmachine)

 

        

 

De groeivoet per jaar is dus 15.76%

 

 

 

Je kunt dit ook korter opschrijven:

 

De groeifactor in 9 jaar is

 

   (niet afronden op rekenmachine)

 

In één jaar is het dus

 

 

De groeivoet per jaar is dus 15.76%