Samengestelde veranderingen

De afzet q van een product groeit met 5%, terwijl de verkoopprijs daalt met 3%. Bereken de verandering van de omzet.

Bij percentage moeten wij altijd denken 'percentage van..', dus bij de afzet moeten we een nieuwe (qnieuw) en een oude (qoud) afzet nemen.
Hetzelfde geldt voor de prijs. Dan geldt:

qnieuw = 1,05 * qoud

pnieuw = 0,97 * p­oud

Omdat de omzet O = pq geldt:

Onieuw­ = qnieuw * pnieuw   en         Ooud = qoud * poud

          
qnieuw * pnieuw = 1,05 * qoud * 0,97 * p­oud = 1,05 * 0,97 * qoud * poud

Onieuw = 1,05 * 0,97 Ooud

Onieuw = 1,0185 Ooud

De omzet zal dus met 1,85% stijgen.

voor gebruik website
>