De slotwaarde van een kapitaal

Een kapitaal van €40.000 staat 7 jaar uit tegen een samengestelde intrest (rente) van 6,1% per jaar. Bereken de eindwaarde van het kapitaal.

Eerst stellen we het groeimodel op. We nemen t in jaren.

Groeifactor:      1+0,061 = 1,061
Beginwaarde:    40000

Groeimodel:      K(t) = 40000 * 1,061t
Slotwaarde over 7 jaar:


                        K(7) = 40000 * 1,0617 = 40000 * 1,5136 = 60543,52

Het getal           1,0617 = 1,5136 wordt aangegeven met het symbool

                        .

Dit getal is de slotwaarde van € 1 over 7 jaar bij een intrest van 6,1 %.

In het algemeen wordt bij een looptijd van t jaar en een intrest percentage van p% met p/100=i  de slotwaarde van € 1 gegeven door

voor gebruik website
>