Contante waarde van een kapitaal

Iemand heeft over 10 jaar een bedrag van € 100.000 nodig. De intrest (rente) is 8,3%. Welk kapitaal moet nu opzij gezet worden.

Groeifactor:      1+0,083 = 1,083
Beginwaarde:    b = K(0)
Slotwaarde:      100000

Groeimodel:      K(t) = K(0) * 1,083t
Slotwaarde over 10 jaar:
                        K(10) = K(0) * 1,08310

We moeten dus oplossen:

                        K(0) * 1,08310 = 100000

                       

Het getal           1,083-10 = 0,4505 wordt aangegeven met het symbool
                       
                       
. Dit is de aanvangswaarde van € 1 bij een looptijd van 10 jaar en een intrest van 8,3%.

In het algemeen wordt bij een looptijd van t jaar en een intrest percentage van p% met p/100=i  de aanvangswaarde van € 1 gegeven door


voor gebruik website
>