Tekenen van de grafiek van een eerstegraads functie

Omdat we weten dat de grafiek van een eerstegraads functi e altijd een rechte lijn is hebben we aan het berekenen van twee punten genoeg.

We willen de grafiek van de functie f(x) = -2x + 7 tekenen. Hiervoor maken we eerst een tabel.

x

y

-2

11

0

7

2

3

4

-1

De grafiek wordt nu

voor gebruik website
>