Standaardvorm eerstegraads functie

Een voorbeeld van de standaardvorm is

f(x) = -2x + 7 terwijl de bijbehorende vergelijking de formule y = -2x + 7 is. Met deze notatie wordt aangegeven hoe we de waarde
van f ook wel de y-waarde genoemd kunnen berekenen als de x-waarde gegeven is. 

We vinden voor

f(2) = -2*2 + 7 = 3      of anders geschreven

Bij de notatie f(2) = 3 kunnen we zien dat als x-waarde 2 is ingevuld.

Een eerstegraads vergelijking hoeft niet altijd in de standaardvorm te staan, zo kunnen we y = -2x+7 ook schrijven als

y+2x = 7

y + 2x -7 = 0

2x = 7 - y

6y = -12x + 42  enzovoort.

In het algemeen wordt de standaard vorm voor een eerstegraads vergelijking gegeven door

y = ax + b

voor gebruik website
>