De richtingscoëfficiënt 

In de vorm y = ax + b wordt de a de richtingscoëfficiënt genoemd. Deze letter zal dus wel de richting van de lijnen aangeven.
We tekenen even in één grafiek

y = -2x + 7

y = -x + 7

y = x + 7

y = 2x + 7

y = 3x + 7

Wanneer we de lijn met vergelijking y = 3x + 7 bekijken, zien we dat als de x-waarde met 1 toeneemt de y-waarde met 3 verandert.

x

y

-2

1

0

7

2

13

4

19

Groeit x met twee tegelijk, dan neemt y met 6 toe. We kunnen de richtingscoëfficiënt dus vinden door van twee punten
bijvoorbeeld (-2,1) en (2,13) te berekenen

voor gebruik website
>