De vergelijking y = ax + b van een eerstegraadsfunctie als twee punten gegeven zijn

Als gegeven is dat een lijn door de punten (7, -4) en (15, 8) gaat kunnen we de vergelijking van deze lijn berekenen:

Als we uitgaan van de standaardvergelijking y = ax + b van een eerstegraadsfunctie, dan is de richtingscoëfficiënt

Dus a = 1,5.

We hebben nu dus als vergelijking

y = 1,5x + b.

Invullen van 15 voor x en 8 voor y geeft b = -14,5 , zodat de vergelijking

y = 1,5x -14 is.

voor gebruik website
>