eerstegraadsfuncties

Aangepast zoeken
 
 
   

Let op, onderstaande opgave is een voorbeeld. Bestudeer het onderstaande en maak de opgave uit de toets nog eens.

Opgave 9

Bereken het snijpunt van de lijnen 3x = 2y + 5 en 2x + y = 8. Geef de y-coördinaat van het snijpunt in twee decimalen.

Oplossing

We kunnen beide vergelijkingen in de standaardvorm schrijven, maar we kunnen ook de volgende metode gebruiken.

Invullen van x = 3 geeft y = 2.

Snijpunt (3,2)