eerstegraadsfuncties

 

 

Opgave 8

Geef de x-coördinaat van het snijpunt van de lijnen y=4x+4 en -2x+2y=3 in drie decimalen.

Oplossing

-2x + 2y = 3 en y = 4x + 4 vul 4x + 4 in voor y in de eerste vergelijking
-2x + 2(4x + 4) = 3
-2x + 2*4x + 2*4 = 3
6x = -5
x = -5/6 = -0.833