eerstegraadsfuncties

 

 

Opgave 7

Bereken het snijpunt van de lijnen y=3x+5 en y=-10x+-6. Geef de x-coördinaat van het snijpunt in twee decimalen.

Oplossing

3x+5 = -10x-6
3x +10x = -6 - 5
13x = -11
x = -11/13=-0.85

x invullen in één van de twee vergelijkingen geeft

y=2.46