eerstegraadsfuncties

 

 

Opgave 5

Gegeven is de lineaire vergelijking 16x + 59y = 16.
Bereken y als x = -18. Geef het antwoord met twee decimalen.

Oplossing


Vul eerst -18 voor x in:

16•-18 + 59y = 16
-288 + 59y = 16
59y = 288 + 16
59y = 304
y = 304/59 = 5.15