eerstegraadsfuncties

   

 

Opgave 3

Schrijf de vergelijking -17x + 3y = 5 in de standaardvorm
y = ax + b.

Oplossing

In de standaardvorm y = ax + b staat y links van = teken. Dus in de vorm

-17x + 3y =5 moeten we eerst -17x wegwerken. Dit doen we door beide kanten met 17x te vermeerderen.

-17x + 3y + 17x = 5 + 17x

3y = 17x + 5 Nu beide kanten delen door 3 om y te krijgen.