eerstegraadsfuncties

   

Opgave

Gegeven is de lineaire functie f(x) = -22x + 3.
Bereken f(82).

Oplossing

f(82) = -22•82 + 3 = -1801