Kansen en grenswaarden berekenen met de grafische rekenmachine (TI-83).

Kansen berekenen

Voorbeeld

Gegeven is weer de groep van 18 jarige jongens uit 1968 met een gemiddelde lengte 172,07 cm en standaardafwijking 5,686. Bereken P( x < 170) met behulp van de normale verdeling als de kansvariabel
x
= de lengte van een willekeurig gekozen jongen.

Oplossing

Je kunt normalcdf(-100, 170, 172.07, 5.686) gebruiken. Je berekent hiermee de kans op een waarde tussen -100 (kies een getal dat minstens 5 maal de standaard afwijking onder de verwachting ligt) en 170 bij een normale verdeling met μ = 172,07 en σ =5,686. De functie normalcdf vind je bij de TI-83 onder de toets DISTR.

Als antwoord vind je 35,79%.

Grenswaarde bepalen

Voorbeeld

In een bedrijf is gebleken dat de omzet per week een normale verdeling volgt met gemiddelde € 150.000 en standaardafwijking € 12.000.
Welke omzet per week kan de directeur van het bedrijf noemen, zodat deze omzet minimaal gehaald wordt, met een zekerheid van 90%?

Oplossing

Gebruik invNorm(0.1, 150000, 12000). Deze functie werkt met kansen links van de te berekenen grenswaarde, zodat we 0,1 moeten gebruiken.

Ook deze functie vind je onder de toets DISTR.

Als grenswaarde vind je €134640, zodat in 90% van de weken de omzet hoger dan €134640 zal zijn.

voor gebruik website
>