Kansen en grenswaarden berekenen met Excel.

Excel bezit verschillende functies waarmee berekeningen voor de normaleverdeling eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Kansen berekenen

Je maakt eerst een Excelboek, waarmee je alle kansen bij elke willekeurige normale verdeling kunt bepalen. Je maakt dan gebruik van de functie =NORMDIST(grenswaarde,verwachting,standaardafwijking,1). Maak met deze functie de volgende spreadsheet. Gebruik eventueel de functiewizard.

Voorbeeld

Gegeven is weer de groep van 18 jarige jongens uit 1968 met een gemiddelde lengte 172,07 cm en standaardafwijking 5,686. Bereken P( x < 170) met behulp van de normale verdeling als de kansvariabel x = de lengte van een willekeurig gekozen jongen.

Invullen van de sheet geeft als antwoord 35,94%.

Grenswaarde bepalen

De kans is gegeven, terwijl verwachting en standaardafwijking bekend zijn. Berekend moet worden de grenswaarde.

Maak een soortgelijke spreadsheet als boven, maar gebruik nu de functie =NORMINV(kans,verwachting,standaardafwijking). Zorg dat de sheet er als volgt uitziet.

Let erop dat de functie NORMINV alleen gebruik maakt van cumulatieve kansen (P(k<k)). Is de kans P(k>k) gegeven, dan moet je eerst P(k<k) berekenen.

Voorbeeld

In een bedrijf is gebleken dat de omzet per week een normale verdeling volgt met gemiddelde € 150.000 en standaardafwijking € 12.000.
Welke omzet per week kan de directeur van het bedrijf noemen, zodat deze omzet minimaal gehaald wordt, met een zekerheid van 90%?

Oplossing

Vul de gegeven waarden in. Let op P(k>k) = 0,9. Dus P(k<k) = 0,1.

Als grenswaarde vind je €134640, zodat in 90% van de weken de omzet hoger dan €134640 zal zijn.

voor gebruik website
>