Berekening van verwachting en/of standaardafwijking met de grafische rekenmachine

 

Voorbeeld

In een coöperatief bedrijfje worden zakken gevuld met kunstmest. De machine is zo ingesteld dat 8.08% van de zakken meer weegt dan 56.0 kg en 6.06% van de zakken minder weegt dan 48.7kg.

Bereken in 2 decimalen nauwkeurig, de standaardafwijking van het gewicht van de zakken.

Oplossing

Neem als kansvariabele x = gewicht van een willekeurige zak, met gemiddelde μ en standaardafwijking σ. We gaan eerst over op de standaardnormale verdeling.

Waarbij de z1 en z2 waarde berekend zijn met de grafische rekenmachine bij de standaardnormale verdeling. Let op dat z1 negatief is, deze ligt immers links van de verwachting.

Door vermenigvuldiging met σ van beide vergelijkingen krijgen we

Aftrekken geeft

-7.3 = - 2.95σ

σ = 2.47

voor gebruik website
>