Berekening van verwachting en/of standaardafwijking met excel

 

Voorbeeld

In een coöperatief bedrijfje worden zakken gevuld met kunstmest. De machine is zo ingesteld dat 8.08% van de zakken meer weegt dan 56.0 kg en 6.06% van de zakken minder weegt dan 48.7kg.

Bereken in 2 decimalen nauwkeurig, de standaardafwijking van het gewicht van de zakken.

Oplossing

Maak eerst een Excelsheet die er als volgt uitziet.

Schat het gemiddelde en de standaard afwijking. Let op het gemiddelde ligt tussen 48,7 en 56. Vul de grenswaarden k1 en k2 in. Zet de formules in de cellen B10 en B11 en de gegeven kansen in C10 en C11. Klik Tools, Solver en vul het scherm als onderstaand in.

Hoewel de target cell hier niet van belang is, moet je wel een cel met formule aangeven. Wanneer alles ingevuld is, dan klik je op Solve en krijg je.

σ = 2.475 en μ=52,536

voor gebruik website
>