1. Bestudeer nog eens de theorie over combinaties.
  2. In twee van de getekende 6 vakjes moet een K gezet worden. In de andere vier vakjes een M. Eén van de mogelijkheden is reeds getekend. Bereken het aantal verschillende manieren waarop dat kan.

K

M

M

K

M

M

  1. In de vakjes uit het vorige onderdeel moet 3 maal een K en 3 maal een M geplaatst worden. Bereken het aantal verschillende mogelijkheden.