Inhoud

Op deze website vind je samenvattingen van wiskunde- en statistiekonderwerpen die ik veel gebruikt heb.

Onder wiskunde ligt de nadruk op verschillende soorten functies en financieel rekenen. Als toegift is er ook een hoofdstukje lineair programmeren.

Bij statistiek kun je de twee meest gebruikte kansverdelingen vinden.

Omdat er op het moment veel ophef is over de pensioenen is het goed om zelf eens met levensverzekeringen te gaan rekenen. Zo kun je zien wat de invloed van veranderingen in de rekenrente op de te betalen premies en dekkingsgraad (voorziening) is. De rubriek is nog leeg, maar ik zal mijn best doen.

Enkele hoofdstukjes hebben een eindtoets met antwoorden en uitwerkingen.

Excel bij wiskunde en statistiek

In de grafieken hiernaast zie je enkele voorbeelden van het gebruik van excel.

Bij de eerstegraadsfuncties kun je zien wat het gevolg is van het veranderen van de richtingscoëfficiënt en de constante.

Bij de twee kansverdelingen kun je de parameters veranderen en zien wat er met de grafiek en de kansen gebeurt. Er zijn ook tabbladen met voorbeelden.

Klik eens op de grafieken.

voor gebruik website
>